De geschiedenis van de Floralia

De Floralia is opgericht op 5 oktober 1879. De vereniging is ontstaan uit het Departement der Maatschappij ‘Tot Nut van ’t Algemeen’ en de allereerste bestuursleden waren: C.Vis Gz, J.D.N. Boon, C.Rolle en E.Ott Jz. Vanaf het begin van de oprichting heeft ze bestaan uit twee delen, namelijk:

  • Een Planten- en Bloemententoonstelling
  • Een Handvaardigheids-Nuttig handwerken tentoonstelling

In het eerste jaar van haar bestaan, op 24 mei 1880 werden al 250 bloemstekken ‘ ter kweeking’ uitgereikt. Door een subsidie van het Nutsdepartement konden de plantjes aan minvermogenden gratis worden verstrekt en aan de meergegoeden tegen betaling van 5 cent. De eerste tentoonstelling vond destijds plaats in het lokaal van de heer D. Kool en het grote aantal bezoekers, dat veilig op ruim 600 werd geschat, hebben de overtuiging gevestigd dat een Floraliavereniging in Venhuizen levensvatbaar was.

Jaren werd de Floralia tentoonstelling gehouden in de Kolfbaan van Café Restaurant de Ruif en toen deze, door de groei van de Floor, te klein bleek, was de familie de Graaf van Autospuitbedrijf de Graaf BV bereid hun werkplaats af te staan en werd middels een ‘sluis’ de verbinding gemaakt met de kolfbaan. In de jaren tachtig werd ook nog een bloemencorso in Venhuizen gehouden, met veel prachtige opgesierde wagens en muziekkorpsen uit o.a. Venhuizen, Bardowick en Wittorf (Dld). Helaas is dit corso ter ziele gegaan.

Na het wegvallen van het bloemencorso heeft het bestuur de mogelijkheid geboden om bloemenmozaïeken, meestal van dahlia’s van 1 bij 1 meter, te laten inzenden. Vanaf het begin wordt hier dankbaar gebruik van gemaakt. Pompoendahlia’s worden gratis beschikbaar gesteld met een maximum van 800 per mozaïek. Ook andere bloemen en materialen mogen gebruikt worden zoals zaden en bladeren. Nadat de Ruif eind 1997 volledig afbrandde, is de bloemtentoonstelling verhuisd naar de gymnastiekzaal van het Vereniging Gebouw de Buurt. De ingezonden creativiteitswerken zullen nu in de zijzaal van het verenigingsgebouw een mooi plekje vinden en de ingezonden mozaïeken in de gymzaal.

Ook de op zondagmiddag georganiseerde Floormarkt blijkt een geweldig succes te zijn. De animo is daarvoor zo groot dat niet alleen het terrein van eerder genoemde Autospuitbedrijf de Graaf geheel vol kwam te staan, maar dat zelfs een groot gedeelte van de openbare weg in gebruik moest worden genomen. Het centrum van de floormarkt ligt op de driesprong, de Buurt,Westerbuurt en Kerkweg.

Buurt Venhuizen, 1909
Buurt Venhuizen, 1909
Sluit Menu